Billeder
Jeg er pårørende

Som pårørende til en person, som har fået dom til anbringelse i anstalt, samfundstjeneste eller lignende, oplever man tit, at dommen påvirker hele familien, det kan være børn, forældre kærester eller andre.

Nogle gange har man brug for at tale med en medarbejder i Kriminalforsorgen om personen, som har fået en dom.

Medarbejderne i Kriminalforsorgen har imidlertid tavshedspligt og må ikke bare tale med andre personer om klienters personlige forhold - faktisk må medarbejderne slet ikke oplyse, om den pågældende overhovedet er klient i Kriminalforsorgen. Du kan derfor ikke regne med at få oplysninger om dine pårørende fra Kriminalforsorgens personale.

Hvis du er i tvivl om, hvor dine pårørende befinder sig, kan du skrive til Kriminalforsorgens Hovedkontor. Hvis personen er indsat i én af vore anstalter, vil vi videregive dit brev, men du får ikke svar på, om brevet er udleveret.

Hvis du ønsker at besøge en indsat, skal du kontakte anstalten og søge om tilladelse. Du kan få afslag på besøgstilladelse, hvis anstalten vurderer, at det ikke er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at give dig tilladelse til besøg, hvis du fx er tidligere dømt for alvorlig kriminalitet.

Du har også mulighed for at sende breve eller pakker til dine pårørende, du skal dog være opmærksom på, at breve og pakker kan blive åbnet under overværelse af personalet og at der er en række ting, du ikke må sende ind i anstalten og som du heller ikke må have med til besøg.

Du må ikke have ting med til besøg, som ikke kan undersøges eller som det ikke er tilladt at have i anstalten. Det gælder fx mobiltelefoner, våben, medicin, computere og lignende. Hvis du ønsker at give den indsatte penge, skal du give pengene til anstaltens personale (du får selvfølgelig en kvittering).

Oplysninger om besøgstider, mulighed for at indlevere tøj, penge mv. til indsatte finder du under de enkelte anstalter:

Anstalten i Aasiaat

Anstalten i Ilulissat

Anstalten i Nuuk

Anstalten i Qaqortoq

Anstalten i Sisimiut

Anstalten i Tasiilaq