Anstalten for Domfældte i Aasiaat

Samtale med socialrådgiver

Kriminalforsorgen i Frihed, Nuuk

Jeg har fået dom til anbringelse i anstalt

Når du i retten har fået en dom til anbringelse i anstalt er der to muligheder:

Retten kan bestemme, at du straks skal tilbageholdes i anstalten indtil dommen kan fuldbyrden. Personalet i anstalten vil vejlede dig om de praktiske og juridiske konsekvenser af, at du overgår fra at være tilbageholdt til at være domfældt, herunder mulighed for kontakt til omverden i form af besøg, telefon og udgang og eventuelt beskæftigelse uden for anstalten.   

Retten kan også bestemme, at dommen ikke skal fuldbyrdes med det samme og du kan så tage hjem til dig selv og vente på, at Kriminalforsorgen indkalder dig.  

Når Kriminalforsorgens Hovedkontor har modtaget dommen, bliver du indkaldt til afsoning, når der er plads til dig på en af Kriminalforsorgens anstalter, som ligger i byerne Ilulissat, Sisimiut Aasiaat, Nuuk Qaqortoq og Tasiilaq. Se mere om anstalterne her: Link til anstalterne. Du har ret til mindst en måneds varsel fra indkaldelse til mødetidspunktet.

Som udgangspunkt anbringes du i den anstalt, som ligger nærmest din bopæl, men andre hensyn spiller også ind i valget af anbringelsessted, herunder hensynet til retshåndhævelsen og hensynet til udnyttelse af pladserne i Kriminalforsorgens institutioner.  

Hvis du ønsker at klage over Kriminalforsorgens afgørelse om, hvor du skal anbringes, skal du sende en klage til Kriminalforsorgens Hovedkontor med eventuel dokumentation.

Hvis du ønsker at søge om udsættelse af afsoningen, skal du kontakte politiet, som behandler din ansøgning. For at få udsat din afsoning kræves det, at der foreligger en særlig situation, der gør, at det vil være bedst at du i stedet afsoner senere. Du skal kunne bevise den særlige situation.

Det er særligt hensyn til arbejde, uddannelse, helbred eller familiemæssige forhold, der gør, at du kan få udsat din afsoning. Det er sværere at opnå udsættelse, hvis du har begået en personfarlig forbrydelse. I udsættelsesperioden må du ikke begå ny kriminalitet og du skal overholde de vilkår, der er opstillet som begrundelse for udsættelsen. Link til Grønlands Politi

Du kan få nærmere information ved at kontakte Kriminalforsorgens Hovedkontor

Jeg har fået dom til samfundstjeneste

Når Kriminalforsorgen har modtaget dommen, indkaldes du til en samtale og sammen finder I ud af, hvor du skal afvikle din samfundstjeneste.

Det vil fremgå af dommen, hvor mange timers samfundstjeneste, du skal afvikle og sammen med samfundstjenestestedet lægges en plan for, hvordan timerne afvikles. Der tages så vidt muligt hensyn til dit arbejde eller uddannelse mv.  

Alt efter hvor du bor, vil der være forskellige muligheder for at afvikle samfundstjeneste og der tages i videst muligt omfang hensyn til dine ønsker og evner. Som eksempler på samfundstjenesteder kan nævnes:

  • Kommunal affaldssortering
  • Højskole
  • Idrætshal
  • Brandvæsen  

Du kan få nærmere information om samfundstjeneste ved at kontakte KiF

Jeg har fået dom til tilsyn

Når du i retten har fået en dom til tilsyn, bliver du indkaldt til samtale i Kriminalforsorgen hurtigst muligt.

Dom til tilsyn betyder, at du med jævne mellemrum skal have samtaler med tilsynsførende og at du skal rette dig efter de vilkår, som gælder for tilsynet.  

Du kan få nærmere oplysninger om tilsyn ved at kontakte KiF.