Hovedkontoret i Nuuk
Hvis du vil vide mere

Jeg er arbejdsgiver og vil gerne vide mere om, hvordan jeg kan ansætte en domfældt i min virksomhed. Læs mere her: Arbejdsgiver 

Jeg er ansat på en uddannelsesinstitution og vil gerne vide mere om at have en domfældt som elev: Uddannelsesinstitutioner 

Jeg vil gerne have job i Kriminalforsorgen: Job & uddannelse 

Jeg vil gerne høre foredrag om Kriminalforsorgen: Kontakt den enkelte anstalt

Jeg vil gerne vide mere om Kriminalforsorgen generelt:

Brochure

Brochure som pdf.fil