Indsatte beskæftiget i anstalterne
2 indsatte fra anstalten i Tasiilaq i beskæftigelse