Kriminalforsorgens anstalter

Billeder af de 6 anstalter
Beskrivelse af anstalterne

Anstalterne 

I anstalterne opholder sig dels indsatte, som har fået en dom til anbringelse i anstalt, dels indsatte, som er tilbageholdte medens anklagemyndigheden efterforsker deres sag.

Der er 6 anstalter i Grønland:

Anstalten for Domfældte i Ilulissat Anstalten har 19 pladser, men er for tiden under ombygning og vil herefter have 29 pladser

Anstalten for Domfældte i Aasiaat Anstalten har 15 pladser

Anstalten for Domfældte i Sisimiut  Anstalten har 30 pladser samt en pension med 9 pladser

Anstalten for Domfældte i Nuuk Anstalten har 66 pladser

Anstalten for Domfældte i Qaqortoq Anstalten har 10 pladser

Anstalten for Domfældte i Tasiilaq Anstalten har 15 pladser

I løbet af 2014 vil den samlede kapacitet således være på 174 pladser.

Læs mere om dagligdagen i anstalterne her: Jeg har fået en dom til anbringelse

Find kontaktoplysninger til anstalterne her: Kontakt

Personale

I anstalterne er fortrinsvis ansat anstaltsbetjente, men der er også ansat socialrådgivere, pædagogiske assistenter, lærere og køkkenpersonale.

Personalet er fordelt således:

Uniformerede (inkl. anstaltsbetjente, medhjælpere, ledere): 80

Civile (inkl. lærere, køkkenpersonale, pædagogiske assistenter): 18