Kriminalforsorgen i Frihed

KiF: Tilsyn, samfundstjeneste og personundersøgelser

Kriminalforsorgen i Frihed (KiF) har som særlige opgaver at føre tilsyn med behandlingsdømte, tilsynsdømte og prøveløsladte. Herudover skal KiF føre tilsyn med, at samfundstjenestedømte overholder bestemmelserne om afvikling, ligesom KiF er ansvarlig for, at der er tilstrækkelige steder, hvor dømte kan afvikle samfundstjeneste.  

KiF er endvidere ansvarlige for udarbejdelse af de personundersøgelser, som retterne anvender i forbindelse med valg af foranstaltning.  

Endelig er KiF ansvarlige for udarbejdelse af udtalelser til anklagemyndigheden og har et betydeligt samarbejde med særligt kommuner og psykiatri.  

KiF har kontorer i byerne Ilulissat, Aasiaat, Sisimiut, Maniitsoq, Nuuk, Qaqortoq og Tasiilaq og har derudover repræsentanter og tilsynsførende i en lang række mindre byer og bygder. Der er 17 fastansatte medarbejdere i KiF og et halvt hundrede repræsentanter, tilsynsførende og personundersøgere.  

Du kan læse mere om KiF her: Jeg har fået dom til samfundstjeneste eller tilsyn